Duyuru: III. KENTFOR için gönderilen bildiri özetlerinden Bilim ve Hakem Kurulumuz tarafından Forum’da sunulacak bildiriye esas teşkil etmek üzere “ön kabul” alan bildirilere BURADAN ulaşabilirsiniz. Hakemlerden gelen görüşler doğrultusunda bilgi notları en kısa zamanda bildiri sahiplerine gönderilecektir. Bilgi notuna göre (gerekiyor ise) özetin düzeltilerek/geliştirilerek en geç 20 Temmuz 2018 tarihine kadar kentforkaraman@kmu.edu.tr ve kentforkaraman@gmail.com adresine yollanması gerekmektedir. Bu tarihe kadar tarafımıza ulaştırılmayan veya gerekli şekilde düzeltilmeyen özetlere Forum Özet Kitapçığı’nda yer verilmeyecek ve bu bildiriler Forum Programı’na alınmayacaktır. Forum davet mektupları bildiri özetlerinin tarafımızdan nihai olarak kabul edilmesinden sonra gönderilecek olup, Forum’da sunulmayan bildiriler için bildiri sahiplerine katılım belgesi verilmeyecektir.

Bildiri sahiplerinden Forum öncesi bildiri tam metni talep edilmemektedir. KENTFOR I ve II’de olduğu gibi Forum’da sunulan ve oturumlardaki tartışmalar ışığında geliştirilen bildiriler arasından (yazar/yazarların isteğine bağlı olarak) bir hakem kurulu tarafından seçilenler editörlü ulusal bir kitapta (kitap bölümü olarak) ya da hakem sürecinden geçmek kaydıyla KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi'nde makale olarak yayımlanacaktır.

Bu konularda gereken hassasiyetin gösterileceği inancıyla kolaylıklar dileriz.

7-9 Eylül 2018 tarihlerinde Karaman’da buluşmak ümidiyle,

III. KENTFOR Yürütme Kurulu Adına

Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen

Prof. Dr. Ercan Oktay