Bildiri Özeti Yazım Kuralları

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Bildiri özeti metni, en az 200 en fazla 300 sözcükten oluşmalı; bildirinin konusunu, amacını, yöntemini ulaşılan/ulaşılması beklenen temel bulguları ve sonuçlarını kapsamalıdır. Ayrıca, en az 3 en fazla 5 anahtar kelimeye özet metin altında yer verilmelidir.

Bildiri özeti diğer yazım kuralları (başlık, yazar adları, özet metni ve anahtar kelimeler Verdana 11, yazarlara ilişkin bilgiler Verdana 8, başlık ve yazar adları sayfada ortalanmış, özet metni ve anahtar kelimeler her iki tarafa yaslanmış) aşağıdaki örnekteki gibidir.

Örnek bildiri şablonu için tıklayınız.

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ

Hazırlamış olduğunuz bildiri özetlerini 15 Nisan 2018 tarihine kadar aşağıdaki e-posta adreslerine gönderebilirsiniz.

omur@hacettepe.edu.tr

kentforkaraman@kmu.edu.tr 

kentforkaraman@gmail.com 

NOT: Bildiri tam metinleri ulusal kitap bölümü halinde Hacettepe Üniversitesi Yayınları'ndan basılacaktır.