ÖNEMLİ TARİHLER

Forum’da sunulacak bildirilerin özetleri kör hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Hakem değerlendirmeleri olumlu gelen ve Forum’da sunumu kabul edilen bildiriler web sayfasında ilan edilecektir. Foruma katılım ücretsizdir.

Yazar/yazarlardan Forum öncesi bildiri tam metni talep edilmemektedir. Forum’da sunulan ve oturumlardaki tartışmalar ışığında geliştirilen bildiriler arasından (yazar/yazarların isteğine bağlı olarak) bir hakem kurulu tarafından seçilenler editörlü ulusal bir kitapta (kitap bölümü olarak) yayınlanacaktır.

Bildiri Özeti Teslim Tarihi: 15 Nisan 2018

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi: 1 Haziran 2018

Forum Tarihi: 7-9 Eylül 2018